Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają: 

Zarząd 
Grzegorz Kulkowski 
Elżbieta Tkaczyk 
Krzysztof Wrzosek
Ewelina Baranowska 
Nina Leśna 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
Lech Kalbarczyk
Romuald Drobysz
Krzysztof Jeleński

Sąd Koleżeński: 
Stanisław Rynkiewicz
Sławomir Frączkiewicz
Tomasz Sawicki