Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP 
Oddział w Olsztynie
10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 13 lok. 321
Tel. 608 429 529
g.kulkowski.bhp@gmail.com
NIP: 7393860883 
REGON: 281499504 
KRS: 0000461550 
NR. KONTA 65 94 84 1121 2009 0121 5681 0001 

 

SEKRETARZ

Renata Krupa

tel. 606 628 246

e-mail: renata.emila@wp.pl

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Nina Leśna

tel. 509 637 744

e-mail: bhp@dzialdowo.pl

 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący – Tomasz Słonka

tel. 511 591 222

e-mail: tomaszslonkabhp@gmail.com

 

ADMINISTRATOR STRONY WWW

Krzysztof Jeleński
jelenski.krzysztof@gmail.com