Galeria

ROK 2014:

STYCZEŃ

STYCZNIOWE SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ODDZIAŁU

 

 

 

 

MARZEC

Ogólnopolska kampania informacyjna "Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia  w pracy".

 

 

 

 

 

CZERWIEC

Seminarium pn. "Bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna"  MM Szynaka Living w Iławie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC

WYJAZD STUDYJNY DO REPUBLIKI LITEWSKIEJ

 

 

 

 

WRZESIEŃ

Konferencja "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy" Olsztyn, 12.09.2014 r.

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

Zebranie członków oddziału OSPS BHP w Olsztynie oraz seminarium "Programy dofinansowania przedsiębiorstw" – 24 października 2014 r.

 

 

 

 

ROK 2013:

GRUDZIEŃ

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE ODDZIAŁU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

KONFERENCJA pn. "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Uroczysta Gala w Sejmie RP"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ:

SPOTKANIE I SZKOLENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU W OLSZTYNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC:

WYCIECZKA TECHNICZNA NA BUDOWIE TERM WARMIŃSKICH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA TECHNICZNA W BANIACH MAZURSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC:

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego pn. "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ:

WYCIECZKA TECHNICZNA W POLBRUK S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO INFORMACYJNE ORAZ WYBORY DO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO W TRYBIE NADZWYCZAJNYM W ODDZIALE OLSZTYŃSKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2012:

GRUDZIEŃ:

Przedświąteczne spotkanie w Olsztynie 14.12.2012r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

Dobór środków ochron indywidualnych 19.10.2012r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

II Kongres Służby BHP w Warszawie 20-21.09.2012r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik edukacyjny "Prewencja wypadkowa - kultura bezpieczeństwa" 7.09.2012r


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC:

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 28.06.2012r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ:

Seminarium nt "Szkolenia bhp - wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ:
Aktywnie w oddziale olsztyńskim 20.04.2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC:

Ograniczanie wypadków przy pracy w Olsztynie 22.04.2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY:

Nadzwyczajne Walne Zebranie w Olsztynie 24.02.2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

Pierwsze spotkanie członków oodziału. Szkolenie dot. możliwości występowania w środowsku pracy atmosfery wybuchowej - 27.01.2012r. Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2011:

GRUDZIEŃ:

Spotkanie opłatkowe w oddziale olsztyńskim - 16.12.2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie kampanii społecznej pt.  "Bezpieczne miejsce pracy" - 09.12.2011r. Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia z Zarządem Głównym - 2.12.2011r. Ciechocinek

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD:

Spotkanie szkoleniowe OSPSBHP Olsztyn w dniu 18.11.2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

W dniu 7 października 2011r. w Warszawie odbył się Zjazd, podczas którego zostały wybrane nowe władze.

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

Spotkanie członków OSPS BHP oddziału w Olsztynie 09.09.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

Pracowity rok 2011 w OSPSBHP Oddział w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2010:

GRUDZIEŃ:

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD:

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Olsztynie 26.11.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

Konferencja "Bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzen i budynków" - Olsztyn 21.10.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

Pierwsze powakacyjne spotkanie członków oddziału - Olsztyn 10.09.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ:

Wyróżnienie Pani Elżbiety Bożejewicz za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik edukacyjny "Bezpieczny plac budowy", 29.05.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ:

Konkurs plastyczny "Bezpieczne zachowania przy korzystaniu z urządzeń w domu i w szkole  IV - V.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC:

Szkolenie okesowe dla służby BHP, 5.03.2010 - 14.05.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

Pierwsze spotkanie organizacyjne w 2010 roku, 22.01.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2009:

GRUDZIEŃ:

 Wigilia ZG OSPSBHP, 11.12.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD:

Szkolenie "Rola pracownika służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy a wymagania prawne", 20.11.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

Konferencja "Ryzyko zawodowe w żwirowniach", 23.09.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie członków oddziału OSPSBHP, 4.09.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC:

Gospodarstwo rolne - bezpieczne miejsce pracy,wręczenie nagród konkursu plastycznego, 22.06.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ:

Konkurs plastyczny "Ryzykowne zachowania przy pracach w gospodarstwie rolnym"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy dzień pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych w warmińsko - mazurskim, 28.04.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC:

Spotkanie członków OSPSBHP Oddział Olszytn w Olsztynie, 20.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

Konferencja "Zmiany w przepisach prawa pracy, w tym dot. zatrudniania pracownika ds. p.poż.", "Wymagania prawne w zakresie stosowania maszyn i urządzeń podlegających dozorowi UDT", 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2008:

LISTOPAD:

Konferencja "Środki ochrony indywidualnej. O czym warto wiedzieć"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

Spotkanie organizacyjne członków Oddziału - szkolenie "Zmiany w prawie pracy i przepisach bhp - zadania pracowników służby BHP" - OIP Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Jubileusz 15-lecia OSPS BHP i 55-lecia powołania Słuzby BHP - Sejm RP 30.09.2008r. - udział członków Oddziału Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

Konin - spotkanie członków Oddziału Olszyn z członkami Oddziału Konin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA "PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH" OLSZTYN 11.09.2008r.

 "Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał otwarcia konferencji"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC:

Iława spotkanie z członkami Zarządu Głównego OSPS BHP

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

Iława - spotkanie z członkami Oddziału Konin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2007:

GRUDZIEŃ:

Wigilia w Oddziale Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

Klewki k/Olsztyna - spotkanie z członkami OSPS BHP Oddział Gdańsk - szkolenie "Czynniki chemiczne"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ:

Spotkania OSPS BHP Oddział Olsztyn - członkowie z Iławy wraz z rodzinami. Wręczenie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Ochrony Pracy dla kolegi Zdzisława Jaworskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC:

Konferencja "Mniej dźwigaj" - zorganizowana przez OSPS BHP Oddział Olsztyn, przy współudziale PIP-OIP Olsztyn, CIOP-PIB, WSSE Olsztyn - Patronat Wojewoda Warmińsko - Mazurski w Olsztynie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC:

Szkolenie zmiany w ogólnych przepisach bhp - OIP Olsztyn

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

MAJ:

Szkolenie "Czynniki biologiczne w środowisku pracy" - dr W. Gacek-CIOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

Szkolenie "Szkodliwe czynniki biologiczne" - prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2003:

- Sarnówek - szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej - spotkanie z Redaktorem Naczelnym ATEST oraz Okręgowym Inspektorem Pracy