Zebrania członków oddziału w dniu 30 stycznia 2015 r.

2016-02-02

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Sali konferencyjnej siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, oddział OSPSBHP w Olsztynie przeprowadził wymagane statutowe zebrania.

Pierwsze zebranie dotyczyło sprawozdania z działalności oddziału, w tym sprawozdania finansowego za rok ubiegły oraz przedstawienia propozycji planu pracy na rok 2015. Zebranie przeprowadzone było zgodnie z wcześniejszym porządkiem obrad.

W drugim statutowym zebraniu, dokonano wyboru delegatów na Zjazd zaplanowany na dzień 16-17 kwietnia 2015 roku. Podczas zebrania, prezes zarządu oddziału Elżbieta Bożejewicz, podziękowała zebranym za wybój jej osoby na delegata i poinformowała o zamiarze kandydowania na prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP.

Trzecie zebranie przeprowadzone było w formie seminarium, w którym udział wzięli zaproszeni goście. Byli to przedstawiciele PIP, UDT, UW-M, ZUS, partnerzy w codziennych działaniach oddziału. Podczas seminarium dyskutowano o wspólnej realizacji planu pracy oddziału OSPSBHP w Olsztynie a także o zaangażowaniu członków oddziału w programy prewencyjno-promocyjne PIP, programy edukacyjne UDT, ZUS oraz projekty UW-M w Olsztynie.

W zebraniach udział wzięło 45 członków oddziału.