Wyróżnienie dla oddziału OSPSBHP w Olsztynie

2016-02-02

W dniu 11 lutego 2015 r. w budynku Instytutu Budownictwa UW-M w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, powołanej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy  w Olsztynie. Oddział OSPSBHP      w Olsztynie jest jej członkiem.

Podczas posiedzenia omówiono działania prewencyjno - promocyjnego  w sektorze budowlanym, zrealizowane przez OIP w Olsztynie oraz planowane działania na rok 2015. Włodzimierz Wiśniewski, starszy inspektor, prezentując działania podkreślił znaczącą rolę oddziału olsztyńskiego, który angażuje się w poszczególnych działaniach realizowanych z OIP w Olsztynie. W planach na rok 2015, głównym działaniem prewencyjnym będzie zaplanowany na 4 września piknik edukacyjny w Iławie organizacją, którego zajmują się oddział OSPSBHP w Olsztynie, OIP w Olsztynie UDT w Olsztynie oraz Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” sp. z o.o. w Iławie. W podziękowaniu za dotychczasową współpracę, Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie wręczył zebranym pamiątkowy, okolicznościowy medal PIP. Oddział OSPSBHP w Olsztynie również otrzymał takie wyróżnienie.

 

W spotkaniu udział wzięli:
- Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Rady Robert Wójcik – Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
- Halina Zaborowska-Boruch – Wiceprezydent Miasta Olsztyna,
- Mariusz Dobrzeniecki - Przewodniczącego Warmińsko- Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- Stanisław Kowalczyk – Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”
- Jolanta Grabińska – Główny Specjalista ds. Inwestycji w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
- Kierownictwo OIP w składzie: Marek Wójciak okręgowy inspektor pracy, Ryszard Dudziński zastępca okręgowego inspektora pracy, Włodzimierz Łabanowski, nadinspektor oraz Włodzimierz Wiśniewski starszy inspektor pracy-specjalista.

- Bielski Władysław prezes Olsztyńskiej Izby Budowlanej w Olsztynie

- Andrzej Karbowski przedstawiciel Urzędu Miasta Olsztyn

- Maciej Kotarski Warmińsko-  Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

-Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału OSPSBHP w Olsztynie, Gł. Specj. s BHP w „IPB” sp. z o.o. w Iławie