Wyjazd studyjny do Włoch.

2016-02-02

Oddział OSPSBHP w Olsztynie był organizatorem wyjazdu studyjnego do Włoch, gdzie w siedzibie firmy Faraone mieszczącej się w Tortoreto, położonej w środkowo – wschodniej części Włoch,  w dniu 22 września 2015 r. odbyła się konferencja pn. „Podziel się bezpieczeństwem pracy”, zorganizowana przez Oddział OSPSBHP w Olsztynie, CIOP-PIB oraz firmę Faraone (Włochy).

Konferencja została zrealizowana w ramach kampanii społecznej „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Udział w konferencji wzięło ponad 150 uczestników, w tym ze strony polskiej 48 osób to członkowie oddziałów OSPSBHP w Olsztynie, Katowicach, Warszawie, Częstochowy, Radomiu, Kaliszu, Słupsku, Szczecinie, a także pracownicy służby bhp nie zrzeszeni oraz przedstawiciel CIOP-PIB.

Ze strony włoskiej obecni byli przedstawiciele instytucji rządowych (INAIL, SPSAL, ASL), Stowarzyszenie Ekspertów Technicznych z zakresu Zdrowia oraz Bezpieczeństwa (AIAS), koordynatorzy bhp, studenci, pracownicy firmy Faraone.

 

Otwarcia konferencji dokonali Pier Giuseppe Faraone, Prezes Zarządu Faraone Industie S.p.A. oraz Gianluca Marcattilii, Prezes Zarządu Akala Faraone Sp. z o.o., producenta sprzętu pomocniczego do prac transportowych, wysokościowych itp., a także Nicola Negri, dyrektor regionalny INAIL Abruzzo.

 

W programie konferencji znalazły się wystąpienia ze strony Polski:  Agnieszki Szczygielskiej, Z-cy Kierownika Promocji, CIOP-BIPDziałania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach”, Andrzeja Nowaka, Wiceprezesa Zarządu OSPS BHP „Służba bhp w Polsce”, Elżbiety Bożejewicz, prezesa ZG OSPSBHP „Działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP”, Pawła Mońki, Dyrektora Pionu bhp i p.poż, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. „Dobre praktyki bhp polskiego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”.

 

W swoich wystąpieniach strona włoska zapoznała uczestników z działalnością instytucji zajmujących się organizacją systemu bezpieczeństwa i higieny pracy we Włoszech.

 Antonello Maraldo, dyrektor INAIL w Teramo oraz Vito Liberati, dyrektor SPSAL ASL w Teramo zaprezentowali Działania INAIL i ASL z zakresu prewencji wypadkowej, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia pracowników.

Antonio Cusano,  biegły z zakresu przemysłu, przedstawiciel Kolegium Rzeczoznawców z zakresu przemysłu oraz Dyplomowanych Rzeczoznawców z zakresu przemysłu Prowincji Teramo, zaprezentował temat „Służba prewencji wypadkowej i ochrony zdrowia we włoskich przedsiębiorstwach”.

Mario Alvino, wiceprezes AIAS zapoznał uczestników z tematem „Działalność Stowarzyszenia Ekspertów Technicznych z zakresu Zdrowia oraz Bezpieczeństwa Pracy. AIAS to odpowiednik naszego OSPSBHP, organizacja działająca społecznie w zakresie promowania bezpieczeństwa pracy.

 

Davide Scotti, i dr Sabatino De Sanctis, autorzy książki “Książka, która ratuje ci życie”. członkowie Fundacji LHS, w wystąpieniu „Strategie lepszej komunikacji w zakresie bezpieczeństwa”,  prezentowali narzędzia edukacyjne do skutecznej komunikacji na rzecz bezpieczeństwa pracy.

 

Luca Sorrentino, inspektor SPSAL Milano, w prezentacji „Działalność SPASAL - kontrole, nadzór oraz promocja bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy” zwracał uwagę na  nagminne nieprzestrzeganie przepisów bhp na włoskich placach budów.

 

Massimo Amante, członek Kolegium Geometrów i Dyplomowanych Geometrów Prowincji Teramo, koordynator bhp w firmie Faraone, prezentował temat „Koordynacja bezpieczeństwa pracy na tymczasowych i ruchomych placach budowy. Koordynator bhp we Włoszech, to odpowiednik polskiej służby bhp.

 

Po konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z procesem montażu produktów firmy Faraone.

 

W dniach wolnych, uczestnicy w Polski zwiedzali okolice regionu Abruzji oraz Rzym i Watykan.

 

 

Relację z konferencji opublikowały włoskie media.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z8ovZAk86w&feature=youtu.be