Spotkanie olsztyńskiego oddziału OSPSBHP

2017-04-18

W dniu 31 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, odbyło się zebranie sprawozdawcze członków oddziału.

Prezes Zarządu Oddziału Grzegorz Kulkowski przedstawił plan realizowanych przedsięwzięć oddziału na bieżący rok i stan zaawansowania prac nad planowaną na dzień 8 września br. konferencją w Olsztynie pn. „Bezpiecznie od startu” – organizowaną w ramach kampanii promowanej przez CIOP-PIB pn. „Bezpiecznie od startu”.

W spotkaniu uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie – Marek Wójciak, który omówił założenia i regulaminy konkursów realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w roku 2017, zachęcając jednocześnie do zgłaszania zakładów pracy, w których zatrudnieni są pracownicy służby bhp będący członkami olszyńskiego oddziału OSPSBHP oraz podsumował
efekty współpracy OIP z olsztyńskim oddziałem OSPSBHP.

Prezes ZG OSPSBHP Elżbieta Bożejewicz omówiła realizację zaplanowanych przez ZG działań w roku 2017 oraz zachęciła do wnikliwego zapoznania się wszystkich członków oddziału z przygotowywanym projektem nowego statutu OSPSBHP

W drugiej części spotkania odbyło się bezpłatne seminarium pn. „Standardy w pracy służby bhp - rusztowania”, do realizacji którego zaproszono Pana Michała Wasilewskiego – Koordynatora Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.