Spotkanie oddziału OSPSBHP dnia 25.10.2019

2019-10-10

Dnia 25.10.2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej OIP w Olsztynie przy ul. Kopernika 29, odbyło się kolejne spotkanie stowarzyszenia oddział Olsztyn.  Spotkanie oprócz bieżących spraw organizacyjnych , 
obejmowało prezentację między innymi na poniższe zagadnienia:
 
„System zarządzania niebezpieczną energią Lockout/Tagout. Czym jest LOTO
oraz o czym warto pamiętać podczas jego implementacji”

„Substancje i mieszaniny niebezpieczne - zasady bezpiecznego magazynowania
i postępowania w sytuacjach awaryjnych”

„Wdrażanie systemów LOTO w zakładzie pracy – dobre praktyki” – Jan
Nawrot, kierownik utrzymania ruchu POL-MAK w Iławie.

Zapraszamy na kolejne spotkania.