Seminarium pn. "Służba bhp i jej zadania w zakładzie pracy"

2016-02-02

W dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, oddział olsztyński OSPSBHP zorganizował bezpłatne seminarium pn. "Służba bhp i jej zadania w zakładzie pracy". Do realizacji tematu "Pracownik służby bhp, a dobór środków ochrony pracy" zaproszono Janusza Rożnowskiego, menagera firmy ITURRI sp. z o.o., audytora SZ BHP. 

W drugiej części odbyło się zebranie członków oddziału. Delegaci na Zjazd poinformowali o przebiegu Zjazdu, który odbył się w dniach 17-18 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim oraz o podjętych przez Delegatów Zjazdu decyzjach. Elżbieta Bożejewicz, pełniąca jeszcze funkcję prezesa zarządu oddziału, omówiła realizację zaplanowanych działań w roku 2015, w tym realizację bezpłatnego szkolenia dla pracowników służby bhp a także działania związane z organizacją pikniku edukacyjnego, zaplanowanego na 4 września br. 

Po zebraniu odbyło się szkolenie w zakresie zmian w przepisach prawa pracy i bhp. Temat ten realizował Piotr Smoliński, ekspert merytoryczny w zakresie prawa pracy w Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. W tej części uczestniczył też Andrzej Słowik, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.