Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

2016-02-02

Informacja nt. konkursu plastycznego pn.: 
"Bezpieczni w pracy" 
dla rodzin pracowników i pracowników zatrudnionych w zakładach pracy województwa warmińsko-mazurskiego realizowanego w dniach
15 maja 2015 r. – 30 czerwca 2015 r. 

Konkurs był adresowany do rodzin pracowników i pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach naszego województwa i wpisuje się w działania prowadzone w ramach kampanii informacyjno–promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. 
Zadaniem uczestników konkursu było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o bezpiecznym miejscu pracy, wolnym od działania szkodliwych czynników środowiska pracy oraz przedstawienie takich stanowisk pracy, przy których ograniczono lub wyeliminowano zagrożenia wypadkowe.
Pierwszy etap oceny prac zgłoszonych do konkursu odbywał się w zakładach pracy. Do drugiego etapu zgłoszono 23 prace. W dniu 7 sierpnia 2015 r. w siedzibie OIP w Olsztynie jury w składzie: Dorota Pacholuk – OSPSBHP Oddział w Olsztynie, Włodzimierz Łabanowski - przedstawiciel OIP i Ireneusz Markiewicz – Urząd Dozoru Technicznego wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych: 6-13 lat, 14-18 lat i powyżej 18 lat. 
W I i III kategorii wiekowej przyznano trzy nagrody główne oraz po 4 wyróżnienia, natomiast w II kategorii wiekowej zgłoszono jedną pracę nagrodzoną wyróżnieniem. 

Dzieci w wieku 6-13 lat – zgłoszonych prac – 14
1. Kamil Sosnowski – Dekorglass Działdowo S.A. 
2. Karolina Wrzosek – DAWO Opakowania Dariusz Wolski 
3. Julia Matalińska – Dekor Services Sp. z o.o. w Działdowie

Wyróżnienia:
1. Mateusz Sławiński – IPB Sp. z o.o. w Iławie
2. Olga Gryciuk – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie
3. Jagoda Fuks – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. TEJO w Iławie
4. Aleksandra Szarłat – Browar Elbląg Grupa Żywiec S.A.

Młodzież w wieku 14-18 lat – zgłoszonych prac – 1 
Wyróżnienie:
1. Weronika Klonowska – Dekorglass Działdowo S.A.

Dorośli powyżej 18 lat – zgłoszonych prac - 8
1. Urszula Regel – Thermoform Sp. z o.o. Sp. k. Kurzętnik
2. Renata Krupa – Zakład Karny w Kamińsku
3. Joanna Kaczmarek – IPB Sp. z o.o. w Iławie 

Wyróżnienia:
1. Paweł Korowaj – MTI – FURNINOVA Polska Sp. z o.o. w Kętrzynie
2. Anna Kowalska – Dekor Services Sp. z o.o. w Działdowie
3. Barbara Rulkiewicz-Sławińska – IPB Sp. z o.o. w Iławie 
5. Józef Kowalski – Dekorglass Działdowo S.A.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. w Amfiteatrze im. Luisa Armstronga w Iławie podczas Pikniku Edukacyjnego pn. „Podziel się bezpieczeństwem”, realizowanego w ramach kampanii społecznej pn. "Podziel się bezpieczeństwem-promuj dobre praktyki bhp" oraz kampanii pn. "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"