"Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp"

2016-02-02

W dniu 27.03.2015r. członkowie oddziału olsztyńskiego uczestniczyli w seminarium pn. "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp". 

Seminarium zorganizowali Małgorzata Sosnowska i Marek Kopański, członkowie oddziału pracujący w Dekorglass Działdowo S.A. Seminarium zostało zorganizowane w ramach społecznej kampanii "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp" koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Tematem przewodnim seminarium były czynniki szkodliwe i atmosfera wybuchowa w środowisku pracy.

Dekorglass Działdowo S.A zajmuje się zdobieniem opakowań szklanych, zarówno opakowań kosmetycznych jak i alkoholowych. Dekorglass Działdowo S.A. posiada wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HACCP oraz autorski system zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Uczestników seminarium powitał Prezes Dekorglass Działdowo S.A.– Gabriel Chojak, który zapoznał z profilem działalności firmy a także z jej historią. Uczestnikom seminarium zaprezentowano kolekcję dekorowanych opakowań szklanych.

Podczas seminarium omówione zostały następujące tematy:
1. "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki" – Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB
2. "Atmosfera wybuchowa w środowisku pracy" – Tomasz Grausz, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie
3. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w atmosferze wybuchowej; wypadki przy pracy w zakładzie, najczęstsze przyczyny, prewencja – Małgorzata Sosnowska 
4. "Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem" – Krzysztof Dembowski, Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie
5. "Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy i związane nimi choroby zawodowe" – Magdalena Majerska, Asystent w Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie. 

Największe wrażenia związane były z wizytowaniem zakładu produkcyjnego w Komornikach, gdzie wykonuje się zdobienie opakowań szklanych.

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami a także do pogłębienia wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w atmosferze wybuchowej.