Podziękowania dla naszego odziału

2016-02-02

W dniu 6 lutego 2015 r. w Krakowie, Podczas posiedzenia Rady Prezesów, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego z Zarządem Głównym OSPSBHP, Marek Nościusz, prezes ZG wręczył dla oddziału olsztyńskiego podziękowanie za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz bezpieczeństwa pracy.