Podsumowanie kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy"

2017-01-16

W dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy" połączone z wręczenie dyplomów Partnerom.

 

Celem kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy" było rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu promocji zdrowia. Promocja zdrowia w miejscu pracy, będąca jednym priorytetów polityki Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych, wpływa bowiem na obniżenie kosztów eko­nomicznych i społecznych wynikających z absencji chorobowej, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W realizację działań tegorocznej kampanii włączyło się 36 oficjalnych partnerów kampanii (instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z całego kraju). We współpracy z partnerami na terenie całego kraju przygotowano i zorganizowano 53 przedsięwzięcia, w których uczestniczyło ponad 15 tys. osób - przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sekcji gospodarki. Również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Olsztynie znalazł się w gronie wyróżnionych. Dyplom, który w imieniu oddziału odebrał Wiceprezes Krzysztof Wrzosek, był podziękowaniem za zorganizowanie w dniu 16 września 2016 r. w Olsztynie konferencji „Zdrowa praca popłaca”.

Więcej informacji o działaniach kampanii: http://www.ciop.pl/zdrowa-praca