Piknik edukacyjny – „Podziel się bezpieczeństwem” w Iławie

2016-02-02

4 września 2015 r. w Amfiteatrze im. L. Armstronga w Iławie odbył się Piknik edukacyjny pn. „Podziel się bezpieczeństwem”, którego organizatorem był oddział OSPSBHP w Olsztynie. Partnerami w organizacji pikniku byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Urząd Dozoru Technicznego oddział w Olsztynie oraz Iławskie Centrum Kultury.

Piknik zorganizowany został w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. „Podziel się bezpieczeństwem pracy – promuj dobre praktyki bhp”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz programów prewencyjnych PIP i programów edukacyjnych UDT.

Patronatu Honorowego  udzielił  Burmistrz Miasta Iławy i Starosta Powiatu Iławskiego, natomiast patronatem medialnym imprezę objęły redakcje czasopism branżowych: Atest, Przyjaciel przy Pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Promotor oraz Praca i Zdrowie.

Celem pikniku było zapoznanie uczestników z „dobrymi praktykami” w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także szeroką gamą produktów wykorzystywanych w bezpieczeństwie pracy.

Uczestnikami Pikniku Edukacyjnego byli uczniowie szkół województwa warmińsko-mazurskiego, wychowankowie Domu dla dzieci i młodzieży „PROMYK” w Morągu, pracownicy i pracodawcy zakładów pracy powiatu iławskiego, pracownicy służby bhp z różnych regionów Polski oraz społeczność iławska.

Podczas pikniku wystawiło się 31 stoisk informacyjnych i produktowych: Firmy należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy: „IPB” sp. z o.o., GRUPA ŻYWIEC S.A. Browar w Elblągu; Producenci, dystrybutorzy odzieży, obuwia i sprzętu ochrony pracy: ITURRI, DBL, Filter Service, PPHU BHP SERWIS, Alfa i Omega, PPUiH ARIS, OXYLINE, PROCURATOR BHP, PROTEKT, ROBOD, PHU RO – POŻ; Producenci maszyn i urządzeń: AKALA FARAONE, JURGO s.c. Robert Jurkiewicz; Firmy szkoleniowe i wydawnicze: SEKA i TARBONUS;  Centrum prasowe - stoiska wydawnictw: BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRACA I ZDROWIE, PRZYJACIEL PRZY PRACY, PROMOTOR, KULTURA BEZPIECZEŃSTWA; Porady: OIP, CIOP-PIB, UDT, PSSE, UDT, ZUS, PSP, OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, VOTUM ODSZKODOWANIA.

Każda z firm, oprócz prezentacji produktów przygotowała konkursy z zakresu bezpieczeństwa pracy, pierwszej pomocy, doboru środków ochrony indywidualnej, pokazy bezpiecznej pracy przy montażu rusztowań budowlanych. Uczestnicy pikniku mogli zbadać poziom cukru we krwi czy też ciśnienie, uzyskać porady medyczne.

Atrakcje pikniku odbywały się na deskach amfiteatru i na stoiskach wokół niego. Przed oficjalnym otwarciem pikniku, w galerii „Jeziorak” odbyła się prezentacja dla dzieci  "Jak bezpiecznie korzystać z wind i schodów ruchomych" – zorganizowana przez UDT, a w amfiteatrze z koncertem wystąpił Bartosz Kluba. O 13.00 po kilku słowach wstępu Prezes OSPS BHP Oddział w Olsztynie – Grzegorz Kulkowski zaprosił Burmistrza Miasta Iławy i Starostę Powiatu Iławskiego do uroczystego otwarcia pikniku.

Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach takich jak „Mały Sygnalista” zorganizowanym przez UDT w Olsztynie, „Budować Bezpiecznie” poprowadzonego przez przedstawiciela IPB Sp. z o.o. w Iławie,  oraz innych przygotowanych zabawach, natomiast na dorosłych czekały zarówno konkursy, jak i pokazy oraz każdy mógł skorzystać z porad eksperckich.

W końcowej części pikniku, organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego pn. „Bezpieczni w pracy”, którego prace eksponowane były przy drodze dojazdowej do amfiteatru oraz konkursu „Aktywny BEHAPOWIEC”.

W pikniku edukacyjnym wzięło udział ok. 700 osób i nawet niespodziewane opady deszczu nie zakłóciły przebiegu imprezy.

Atmosferę jak co roku podgrzał Bal BHP, gdzie przed jego rozpoczęciem organizatorzy całego przedsięwzięcia wręczyli podziękowania dla realizatorów programu pikniku.